Συγκομιδή απορριμμάτων

Μετά από την κατεδάφιση – καθαίρεση ενός κτιρίου το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η συγκομιδή των μπαζών και των απορριμμάτων που έχουν
δημιουργηθεί.

Στην ISAAKIDIS WORKS αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά μπάζων και απορριμμάτων, έχοντας στη διάθεσή μας όλη την απαιτούμενη υποδομή σε μηχανήματα και τεχνικό εξοπλισμό.

Δραστηριοποιούμαστε στην συγκομιδή μπάζων και απορριμμάτων, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Call Now Button